Угода користувача

Сайт https://shop.nslovo.com (далі – «Портал») надає послуги на умовах, описаних в цьому документі. Угода може бути змінена без попереднього повідомлення. Поточна версія користувацької угоди доступна за адресою https://shop.nslovo.com/uhoda-korystuvacha . Моментом укладення цієї користувацької угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача (будь-який користувач всесвітньої мережі Інтернет, який має бажання придбати товари/послуги на Порталі) з Порталом. Цим користувачі та покупці підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї користувацької угоди.

Опис послуг

Портал надає послуги, що дозволяють користувачам реєструватись і створювати на Порталі облікові записи.

Вартість послуг

Реєстрація та створення на Порталі облікового запису здійснюється безкоштовно.

Додаткові послуги надаються за плату, розмір якої встановлюється Адміністрацією Порталу на умовах, які опубліковані в розділі «Тарифи» на сторінці https://shop.nslovo.com/shop

Обов’язки користувача

При реєстрації користувач повинен надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

У разі надання недостовірної інформації, Адміністрація Порталу має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання послуг.

Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу в цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.

Користувач не має права здійснювати дії, які впливають на нормальну роботу Порталу та є його недобросовісним використанням.

Обмеження на вміст

Адміністрація Порталу не здійснює обов’язкову перевірку інформації, яка розміщується користувачами на Порталі.

Адміністрація Порталу не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим.

Адміністрація Порталу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Порталі, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках Порталу, так і іншими можливими способами.

Вся розміщена користувачами на Порталі інформація вважається власністю розмістивших її користувачів до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Порталу не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

Обмеження відповідальності

Послуги на Порталі надаються «як є». Адміністрація Порталу не гарантує збереження профілю користувача і розміщеної користувачем на Порталі інформації.

Користувачам Адміністрація Порталу гарантує періодичне збереження (резервування) інформації, розміщеної користувачем на Порталі. Адміністрація Порталу докладає всіх зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження в разі настання форс-мажорних обставин.

Адміністрація Порталу не здійснює перевірку розміщеної інформації та не несе відповідальності за відповідність інформації чинному законодавству України.

Користувачі та покупці розуміють і повністю погоджуються з тим, що:

– Адміністрація Порталу не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення.

– Адміністрація Порталу докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;

– Адміністрація Порталу не гарантує, що послуги будуть відповідати вимогам користувача і надаватись безперервно і безпомилково;

– Адміністрація Порталу не гарантує, що якість товарів та послуг, придбаних за допомогою Порталу, буде відповідати очікуванням та/або вимогам покупця;

– Адміністрація Порталу не гарантує, що товари, послуги або інформація, замовлені за допомогою Порталу, будуть надані користувачем Порталу відповідно до очікувань покупця;

– Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з Порталу здійснюється на свій страх і ризик. Користувачі всесвітньої мережі Інтернет повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їх комп’ютеру внаслідок скачування інформації з Порталу;

Адміністрація Порталу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами без попередження, в разі:

– отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

– вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем на Порталі;

– іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Порталу, юридичних та фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;

– виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Порталі відповідно до даної угоди.

– Адміністрація Порталу має право в односторонньому порядку розірвати договір і припинити надання послуг якщо користувачі після отримання 3-х попереджень про порушення, повторно опублікували інформацію, заборонену для розміщення на порталі.

– Адміністрація Порталу має право заблокувати доступ до розміщеної користувачами інформації на Порталі на власний розсуд, надавши користувачу відповідне обґрунтування.

Додаткові платні послуги

Додаткові платні послуги надаються на умовах Договору-оферти про надання послуг, який розміщений на сторінці https://shop.nslovo.com/dohovir-oferta

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності Порталу описана на сторінці https://shop.nslovo.com/polityka-konfidentsijnosti